Search found 159 matches

by mortenoslash
Mon 27. Feb, 2017 9:30
Forum: Åpent forum
Topic: Nordmenns drikkevaner innad i familien i julen
Replies: 2
Views: 2071

Re: Nordmenns drikkevaner innad i familien i julen

Som moderator vil eg gjere merksam på at sjølv om det faglege formålet med batcheloroppgåva sikkert er prisverdig nok, er det på sida av målet til organisasjonen. Reint fagleg metodisk vil eg personleg, på eigne vegne, påpeike at dei som frekventerar desse sidene vil òg vere eit veldig skeivt utval,...
by mortenoslash
Mon 20. Feb, 2017 7:32
Forum: Åpent forum
Topic: Mann med spillegjeld og baby på vei...
Replies: 1
Views: 2964

Re: Mann med spillegjeld og baby på vei...

Moderatorane har forståing for frustrasjonen, men den typen problem har ikkje noko med formålet til vår organisasjon. Vårt beste råd er å ta kontakt med fastlegen eller post@spillavhengighet.no dersom problemet ikkje kan løysast på andre måtar. Les òg meir på: http://www.spillavhengighet.no/ På vegn...
by mortenoslash
Tue 16. Aug, 2016 11:10
Forum: Åpent forum
Topic: Evnerike og agresjon
Replies: 2
Views: 2368

Re: Evnerike og agresjon

Det er heilt uråd å uttale seg om kva som vil hende i ein gitt sak, sidan alle saker skil seg frå kvarandre. Ofte er den kunnskapen ein får prega av at det er mykje som er teiepliktig, og difor ikkje allment tilgjengeleg. Det at Fylkesmannen er inne og prøver ein sak gjer ofte at det kjem inn fagfol...
by mortenoslash
Tue 14. Jun, 2016 11:37
Forum: Åpent forum
Topic: "Et krevende barn"
Replies: 12
Views: 12050

Re: "Et krevende barn"

Så ved nærmere ettertanke: jeg kan tenke meg til at han går rundt og forventer at alt skal komme av seg selv. Og det er jo en urealistisk forventning. Der kjenner eg att litt sider av min eigen barndom, merkar eg. Pass på å gi han positive utfordringar han må arbeide med mykje for å få til. Utfordr...
by mortenoslash
Fri 20. May, 2016 7:24
Forum: Åpent forum
Topic: Hvordan forstå stort sprik på evnetest
Replies: 12
Views: 9561

Re: Hvordan forstå stort sprik på evnetest

Er det en mulighet for at testen kan være '"lest"/tolket feil når den har slike avvik? PPT skriver i dokumentet at fullskåre IQ og GAI er ugyldig, men at hun skårer 99 percentil (?). Veldig forenkla sagt meiner PPT at ho er uvanleg intelligent, men fordi det er så store sprik mellom ulike delscore ...
by mortenoslash
Thu 25. Feb, 2016 9:25
Forum: Åpent forum
Topic: Kan man unngå testing?
Replies: 4
Views: 3106

Re: Kan man unngå testing?

Det er ingen grunn til at det skal vere eit mål i seg sjølv å ikkje teste, men når det er sagt, så er eg heilt einig i at det kan vere lurt å prøve først om det ordnar seg utan. Barnet endrar seg ikkje sjølv om ein har prøvd å måle eigenskapane det har, så du kan godt teste utan å bruke det til noko...
by mortenoslash
Mon 16. Nov, 2015 7:14
Forum: Åpent forum
Topic: Ny her og har noen spørsmål.
Replies: 3
Views: 2728

Re: Ny her og har noen spørsmål.

Faktisk viser forskning at dei fleste høgt intelligente fungerar betre sosialt enn normalt intelligente, men det betyr ikkje at det dei trivast alltid, berre at dei er gode til å knekke sosiale koder så dei er gode til å handtere den sosiale interaksjonen på ein positiv måte. Mange av desse høgt int...
by mortenoslash
Fri 22. May, 2015 6:22
Forum: Åpent forum
Topic: Kan evnerike barn bli tause?
Replies: 11
Views: 5027

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Og dersom du er medlem men ikkje har fått korrekt medlemstilgang til den lukka delen av forumet, så ta kontakt med ein av moderatorane. (F.eks. meg.)
by mortenoslash
Fri 08. May, 2015 8:40
Forum: Åpent forum
Topic: Kan evnerike barn bli tause?
Replies: 11
Views: 5027

Re: Kan evnerike barn bli tause?

Berre eit apropos til det med å kjede seg. Det er eit frykteleg farleg uttrykk å bruke i dialog med skule og lærarar. Det kan bli oppfatta som eit luksusproblem, rett og slett fordi alle kjeder seg litt. Nokre kjeder seg til og med fordi skulen er for vanskeleg. Det er mange andre ord å bruke. Ein m...
by mortenoslash
Thu 09. Apr, 2015 7:34
Forum: Åpent forum
Topic: Evnerikt barn, eller "bare flink?"
Replies: 7
Views: 4347

Re: Evnerikt barn, eller "bare flink?"

[… H]an er en typisk 3,5-åring som er veldig bestemt :) […] Det viser seg at sønnen vår er like kognitivt sterk som en 6-åring. Eg trur du eigentleg veit det sjølv, for klarare kan du ikkje skrive svaret på spørsmålet du stiller i overskriften. Du har til og med dokumentasjon frå kvalifisert fagper...
by mortenoslash
Fri 05. Dec, 2014 7:16
Forum: Åpent forum
Topic: WISC og IQ-konseptet til Mensa
Replies: 5
Views: 5674

Re: WISC og IQ-konseptet til Mensa

I oppveksten er store avvik i resultat mellom deltestar veldig vanleg. Det er ikkje alltid det berre er asynkron utvikling som er grunnen, sjølv om det er vanleg. (Ein asynkron utvikling vil dessutan normalt jamne seg ut med åra.) Det kan vere at barnet rett og slett kjedar seg under testinga, og di...
by mortenoslash
Tue 09. Sep, 2014 6:29
Forum: Åpent forum
Topic: Wisc test igjen og resultater
Replies: 6
Views: 6969

Re: Wisc test igjen og resultater

Prosentil er i den her samanhengen litt forenkla sagt kor mange prosent av befolkninga som ville scora lågare på testen. Når seksåringen scorar 95 prosentil vil det seie at 95 % av andre som tek testen vil score lågare. Litt ullen formulering «norm opp til 9 års alder» når eg ikkje forstår heilt sam...
by mortenoslash
Thu 04. Sep, 2014 9:57
Forum: Åpent forum
Topic: Liten i barnehagen
Replies: 18
Views: 7582

Re: Liten i barnehagen

Ah. Det gav meir meining.

Det er nemleg ikkje gitt at ein familie ikkje har fleire barn om dei har eitt barn på 22 mnd. ;)
by mortenoslash
Thu 04. Sep, 2014 5:55
Forum: Åpent forum
Topic: Liten i barnehagen
Replies: 18
Views: 7582

Re: Liten i barnehagen

Skriver litt her siden kommer ikke inn i lukket forum ennå, fordi gutten vår er bare 22mnd :). Eg er litt usikker på kva du meiner her? Dersom familien har meldt seg inn i organisasjonen Lykkelige Barn skal forumsbrukarprofilane til dei voksne i familien ha tilgang på lukka del av forumet uavhengig...
by mortenoslash
Tue 15. Jul, 2014 9:30
Forum: Åpent forum
Topic: Litt hjelp ift forum :)?
Replies: 7
Views: 3940

Re: Litt hjelp ift forum :)?

Det er alltid lurt å tenkje, men det kan vere litt overflødig, for det er nettopp denne samtala som det er meininga skal gi deg dei tankane du treng for å avgjere. Med andre ord, samtala er ikkje automatisk ei innmelding, men det er ei uforpliktande hjelp til å avgjere om innmelding kan vere aktuelt.
by mortenoslash
Mon 07. Jul, 2014 1:41
Forum: Åpent forum
Topic: Litt hjelp ift forum :)?
Replies: 7
Views: 3940

Re: Litt hjelp ift forum :)?

Ja, er du ikkje alt medlem, så er det foreldrekontakten som vil innleie dialog med deg om eventuelt medlemskap.
by mortenoslash
Sun 06. Jul, 2014 9:11
Forum: Åpent forum
Topic: Litt hjelp ift forum :)?
Replies: 7
Views: 3940

Re: Litt hjelp ift forum :)?

Ja, det er ein lukka medlemsdel. Der får du tilgang så fort du oppgir til medlemsregisteret kva for brukarnamn du har registrert deg med på forumet. Då får administratorane på forum beskjed og utvidar tilgangen din. På forumet er det tidvis ganske djupgåande diskusjonar, og styret brukar forumet som...
by mortenoslash
Fri 30. May, 2014 8:23
Forum: Åpent forum
Topic: Sommertreff 6. juni og sommerleir 6. august
Replies: 2
Views: 2038

Re: Sommertreff 6. juni og sommerleir 6. august

Eg ser på medlemslistene at du har oppgitt brukarnamnet på forum, men av ein eller annan grunn har du ikkje fått akivert full medlemstilgang på forumet. Det skal eg fikse i løpet av nokre få minutt. Då vil du få sjå dei delane av forumet som er berre for medlemmar.
by mortenoslash
Tue 29. Apr, 2014 10:58
Forum: Åpent forum
Topic: NRK Lindmo lørdag 26/4
Replies: 2
Views: 2131

Re: NRK Lindmo lørdag 26/4

Ja, og her er ein link som går rett til der det startar: http://tv.nrk.no/serie/lindmo#t=42m58s
by mortenoslash
Fri 25. Apr, 2014 8:23
Forum: Åpent forum
Topic: Sommartider, hej, hej! Sommartider! (Eller vintertider?)
Replies: 3
Views: 2436

Re: Sommartider, hej, hej! Sommartider! (Eller vintertider?)

Og for dei som enno ikkje har fått ordna det:

Det er ikkje automatisk skifte mellom vintertid og sommartid på forumet. Du må sjølv som brukar gå inn på brukarkontrollpanelet, men det er gjort med eit enkelt klikk.