Lykkelige Barn

Norske bøker

Norske bøker

Bøker om evnerike barn - på norsk

Ny norsk bok -
"Evnerike elever og tilpasset opplæring" (2016) - Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen.

Boken er ment som en innføringsbok i tematikken evnerike barn. Her kan du finne tips både til hvordan du kan identifisere evnerike barn, og til hvordan du kan tilpasse undervisningen. Det skisseres i utgangspunktet tiltak som kan gjennomføres innenfor rammene av den ordinære skolen. 

 

 

Ny norsk bok for barnehagefeltet: "Begavede barn i barnehagealder" (2016) - Branca Lie. 
Boken beskriver hvem begavede barnehagebarn er, hvordan de kan identifiseres, deres sosiale og emosjonelle karakteristika, pedagogisk tilnærming, samarbeid mellom barnehagen og foreldre. 

 

 

 

NB! Norsk bok med særlig fokus på elever med talent innenfor lesing/skriving, naturfag og matematikk!
Elever med akademisk talent i skolen. (2014) - Ella Cosmovici Idsøe. Cappelen Damm Akademisk. (her)
Hvordan vet man om en elev har akademisk talent, og hva kan skolen gjøre for å motivere og stimulere akademiske talenter? Hva innebærer det for elevene å ha et slikt talent, og skille seg sterkt fra de andre elevene i kognisjon og interesser?
Elever med akademisk talent i skolen beskriver særtrekk ved elever med akademisk talent for språk, matematikk og naturfag. Den inneholder en rekke konkrete metoder og strategier som lærere kan ta i bruk i klasserommet for å tilpasse undervisningen slik at elevene får faglige utfordringer og utvikler seg. Forfatteren presenterer også verktøy pedagoger kan ta i bruk for å identifisere talentene. 

 

matematikktalenter-i-skolen---hva-med-dem?-9788202420536.jpgMatematikktalenter, hva med dem? (2014). - Liv Sissel Grønmo, Einar Jahr, Kjell Skogen og Inger Wistedt. Cappelen Damm Akademisk (her). 
Norsk skole har vært lite orientert mot talenter, og det er ikke de evnerike barna som står i fokus for tilpasset opplæring. Det fører til at understimulerte elever utvikler problemer i stedet for evnene sine. Det fører også til at samfunnet går glipp av viktige menneskelige ressurser som vi sårt trenger i framtiden, særlig innenfor realfag og matematikk. For å bøte på dette trenger norsk skole økt kompetanse på matematikktalenter, og om hvoran man gir dem riktig tilpasset opplæring.

 

9788202418342.jpgBarns matematiske evner og hvordan de kan utvikles (2013). Eva Petterson og Inger Wistedt. Cappelen Damm. 
Boken er oversatt fra svensk og bygger på to ulike forskningsprosjekter finanisert av det svenske Vetenskapsrådet: Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik (2005-2007) og Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik i en skola för alla (2008-2010). En till två elever i varje klass har särskild fallenhet för matematik. För att utveckla sin begåvning behöver de stöd, men få av dem får den uppmuntran de skulle behöva. Det konstaterar Eva Pettersson i avhandlingen ”Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor”.

 

9788276348958.jpgVåre evnerike barn. En utfordring for skolen (2011).  – Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen. Cappelen Damm. (Finnes hos Adlibris her)
Hensikten med boken er:
1) å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. 

2) På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna.
Diverse undervisningsstrategier diskuteres også. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

 

9788202419028.jpgNY BOK! Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle barn (2014), Branca Lie. Cappelen Damm.
Boka gir en grundig beskrivelse av begavede elever med lærevansker, et felt som er ukjent i norsk pedagogisk/psykologisk praksis og utdanningsforskning, noe som gjør at boka er unik i sitt slag. 

Se Cappelen Damm her

 

Bøker med kapitler om evnerike elever:

Pedagogikk 8.-13. trinn; profesjonsutdanning av lærere (2014) - Gyldendal Akademisk. (Høihilder og Lingås (red.) )
Boken inneholder kapitlet "De evnerike elevene" av Kari Kolberg.
"Dette kapitlet handler om elever med svært sterke læreforutsetninger. De sitter i alle klasserom, men det er langt fra sikkert at de utviser en atferd som gjør at vi gjenkjenner dem. Kanskje er det ”den flinke” eleven vi tenker oss, men den evnerike eleven kan utmerket godt ha rollen som klassens klovn, argumentasjonskonge, ”lærerkorrektør” eller dagdrømmingsprinsesse. En atferd som forårsakes av at eleven føler at vi bedriver undervisning med håndbrekket på. Her ser vi nærmere på hvem disse elevene er og hvordan vi kan ivareta dem i klasserommet. " (Kolberg, 2014)

 
Tilpasset opplæring i forskning og praksis (2014) Cappelen Damm Akademisk. (Mette Bunting, red.)
Boken inneholder kapitlet "Elever med akademisk talent" av Ella Cosmovici Idsøe. 
 
 
 
 

9788202352264.jpgSpesialpedagogikk (2012), Edvard Befring, Reidun Tangen (red.)
Standardverket innenfor spesialpedagogikken kom i ny utgave i 2012 og har evnerike barn i kap. 27! (Se her.)  

 

 

 

Andre bøker

Talent i skolen. Identifisering, undervisning og utvikling (2012) – Poul Nissen, Ole Kyed, Kirsten Baltzer, Kjell Skogen.
(Finnes hos Haugenbok.no her.)
Boken er oversatt fra dansk. Ved konkrete beskrivelser av “case” og introduksjon av det forfatterne kaller "potensialorientert undervisningsdifferensiering", gir boka inspirasjon til initiativ som kan støtte opp om de høyt begavede barna – og samtidig være til nytte for alle elevene.

En tankevekker (2007), Alf Skjelstad.Boka består av en underholdningsdel og en faktadel. I underholdningsdelen finner vi 180 oppgaver av ulik vanskelighetsgrad, både figuroppgaver, tallrekkeoppgaver, IQ-tester, i tillegg til fakta om intelligens.
Faktadelen inneholder artikler om barn med svært høy intelligens, bl.a. av den danske psykologen Ole Kyed. 

Begavede barn. En veiledning for foreldre og pedagoger (2008).  – Franz Mönks, Irene Ypenburg.
Boken er oversatt fra tysk. Her finner foreldre og pedagoger råd om hvordan man kan skape balanse mellom overstimulering og understimulering i arbeidet med å imøtekomme barnas spesielle anlegg og behov. En ganske kort bok som gir oversikt over det mest sentrale. (Boken er dessverre utgått fra forlaget)

Professor Arnold Hofsets undersøkelse om evnerike barn fra 60-tallet er den største studien gjort i Norge på denne gruppen. Bøkene som ble publisert etterpå, "Evnerike barn i grunnskolen" (1968) og "Evnerike barn i skolen" (1970) finner du ved å gå til Nasjonalbibliotekets nettsider "bokhylla.no" her:

  • Hofset, A. (1970). Evnerike barn i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget. (Bokhylla.no her)
  • Hofset, A. (1968). Evnerike barn i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget. (Bokhylla.no her)
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift