Lykkelige Barn

Masteroppgaver

Masteroppgaver

Foreldrenettverket Lykkelige barn får ofte henvendelser fra studenter som ønsker å bruke våre medlemmer som informanter. Her stiller vi mer enn gjerne opp! Har du spørsmål, ta kontakt med leder (alfakrøll) på lykkeligebarn.no.

Her finner du et utvalg av maseroppgaver:

 • Å være lærer for evnerike elever. Personlige og profesjonelle kvaliteter hos læreren – en litteraturstudie. Christine Nesse, Masteroppgave pedagogikk, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2014) - (her)
   
 • Tilpasset opplæring til evnerike elever i matematikk. Kristin Ims, Masteropggave i matematikkdidaktikk, Universitetet i Stavanger (2014). (her)
   
 • Masteroppgave "Why let them walk, when they can fly? Tilpasset opplæring for høyt begavede barn" (2013), Cecilie Eikefjord Udberg-Helle, masteroppgave i læring og undervisning fra Høgskulen i Sogn og Fjordane/Universitetet i Bergen.
   
 • Sosiale og emosjonelle vansker blant evnerike barn - Camilla Amundsen, Master i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger 2013 (her)
   
 • Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker - Wibecke Bore Ribesen, Universitetet i Stavanger. Masteroppgave i spesialpedagogikk, 2012 (her)
   
 • Lærernes tilpasningsarbeid for evnerike elever i den norske skolen: Hvordan arbeider lærere med å tilrettelegge for gode læringsvilkår for evnerike elever, og hvilke utfordringer ligger i dette arbeidet?Jenny Gran Engelstad, Høyskolen i Hedmark, Master i tilpasset opplæring, 2012 (her)
   
 • Masteroppgave om evnerike barn i barnehagen, "Evnerike barn i barnehagen", Linda Apalnes Gardar (2012). Såvidt vi vet den første (og så langt eneste) masteroppgaven om de minste evnerike barna.
   
 • Masteroppgaven til Jørgen Smedsrud (2012) "Den norske skolen og de evnerike elevene" Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. En caseundersøkelse av hvordan evnerike barn og deres foreldre opplever møtet med skolen. (Se også bladet Psykologi i kommunen der Smedsrud har publisert to artikler i 2012.)
   
 • Tilpasset undervisning for potensielt sterke elever i klasserommet - Runar Haarr, Masteroppgave i matematikkdidaktikk, Universitetet i Stavanger. 2012 (direkte link) (Hvordan påvirker differensierte oppgaver motivasjon for elever som underpresterer?)
   
 • Naturfagundervisning med håndbrekket på,  Jonas Andre Lilleås Larsen, Masteroppgave i naturfagdidaktikk fra NTNU – 2010 (her)
   
 • Masteroppgaven til Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen (2010) "Hvordan blir flinke elever ivaretatt?" - ser nærmere på forskjeller mellom private og offentlige skoler.
   
 • Masteroppgaven til Tove Hagenes (2009) "Begavede barn i norsk grunnskole. Hvordan opplever foreldre barnas og sitt eget møte med skolen?"
   
 • Evnerike elever – Hvordan blir evnerike elever ivaretatt i en norsk og i en nederlandsk skole?” - Margaretha Geeske Otter den Hollander, Masteroppgave i pedagogikk, UiO, 2007 (her)
   
 • Evnerike elever - "skolelysene som ikke blir tent?" : en kvalitativ studie av tilpasset opplæring for evnerike elever på 9. trinn i faget matematikk - Lisa Marie Simonsen Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO, 2006 (her)
   
 • Acknowledgement of "High Ability" in Norwegian higher education : a qualitative case study of one teacher education program, and one special pedagogy program. - Marit Arnøy Qvam, Master of Philosophy in Comparative and International Education (2010) her
   
 • Enhetsskolens glemte barn: en studie om tilrettelegging av undervisning for evnerike elever i grunnskolen – Ellen Straube, Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO, 2003 (her).
©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift